Brandbook ja loppukäyttäjäohjeet

Suunnittelu

Suunnitteluvaiheessa tutustuttiin asiakkaan olemassa olevaan materiaaliin jonka pohjalta teimme toimintasuunnitelman.

Toteutus

Päädyimme toteuttamaan kattavan työpajan jossa tutkittiin asiakkaan ajatuksia nykyisestä brändistä ja yrityskuvasta. Brandbook ja graafinen ohjeistus toteutettiin saatujen tulosten perusteella sekä suunnitteluperiaatteita käyttäen. Jatkuva iterointi asiakkaan kanssa oli olennainen osa prosessia.

Tulos

Tuloksena saimme tehtyä 

-asiakkaalle työpajan loppudokumentaation joka sisälsi analyysin työpajan tuloksista

– kattavan brandbook-uudistuksen joka sisälsi graafisen ohjeistuksen lisäksi dokumentaation käyttötavoista

-päivitetyt mainos- ja somemateriaalit

Lopputuloksena asiakas oli tyytyväinen ja ottivat tuotetun materiaalimme heti käyttöön.

Referaatti

”The brand workshop was well executed. It was thought-provoking and effective, incorporating several tools
through which the brand was refined to be more straightforward. The brand book includes all the
essential and, in part, detailed guidelines for the use of colors and fonts, ensuring a consistent visual
identity in the company’s marketing and communication that reinforces the brand.”