Palvelut

Käyttäjätutkimus

Erilaiset tutkimusmetodit ovat keskeinen osa palvelumuotoilua, jota olemme opiskelleet laaja-alaisesesti. Tutkimuksen avulla on mahdollista saada tietoa siitä, mitä kannattaa suunnitella ja kehittää. Toteutamme haastatteluja ja kyselyitä, käyttäjätutkimusta ja benchmarkkausta, joiden avulla on mahdollista löytää tärkeimmät kehityskohteet ja niille ratkaisut. Tutkimus luo pohjan toimivalle palvelulle. Me hallitsemme laajan kirjon tiedonkeruu- ja analyysimenetelmiä, joiden pohjalta on helppo lähteä suunnittelutyöhön.

Suunnittelu

Hallitsemme palvelumuotoilun, käyttäjälähtöisen suunnittelun ja UI/UX-suunnittelun prosessit ja menetelmät. Palvelumuotoilu tarkoittaa suunnittelua, jossa kehitetään relevantteja ja intuitiivisesti käytettäviä palveluita ottamalla huomioon käyttäjän tarpeet ja toiveet koko palvelupolun ajan. Prosessit ovat ihmislähtöisiä ja toimivat ratkaisut löytyvät ottamalla mukaan eri sidosryhmät. Voimme myös suunnitella ja fasilitoida työpajoja osana palvelumuotoiluprosessia.
UX- ja UI -suunnittelu ovat erityisosaamistamme. Sillä tarkoitetaan digitaalisten käyttöliittymien sekä käyttökokemuksen luomista. Käyttöliittymien ja käyttöäkokemusten suunnittelu on olennainen osa opintojamme, ja myös näissä käyttäjän tunteminen on olennainen osa onnistunutta prosessia.
Hallitsemme nykyiset alan suunnittelutyökalut ja prototyyppien luominen on meille tuttua.

Toteutus

Tuotamme erilaisia suunnitteludokumentteja, mutta myös valmiita digitaalisia palveluita. Meiltä löytyy taitoa esimerkiksi verkkosivujen, prototyyppien, brändikäsikirjojen ja visuaalisten ohjeistusten toteuttamiseen sekä sosiaalisen median sisällöntuotantoon ja strategian luontiin. Kaikissa projekteissa tavoitteenamme on löytää oikea ratkaisu oikeaan ongelmaan.