Verkkosivun sisältöanalyysi ja kilpailukentän vertailuanalyysi

Verkkosivun sisältöanalyysi

Ensinmäinen vaihe oli verkkosivun perusteellinen sisältöanalyysi. Tutkimme sivun rakennetta, sivun vahvuuksia ja heikkouksia, mitä sisältöä verkkosivulta puuttuu, mitä hyvää sivulla oli. Sen jälkeen toimme löytämämme asiat Figmaan.

 

Kilpailijoiden vertailuanalyysi

Toisessa vaiheessa keskityttin kilpailukenttään, suorittaen kattava vertailuanalyysi muiden Microsoft-konsulttiyrityksen verkkosivustoista. Tarkasteltiin heidän sisältöään, työnhakusivua, tone of voicea, tekstin ymmärrettävyyttä, miten he viestivät toimialoistaan ja heidän arvoistaan. 

Osa löydetistä haasteista

  • Microsoft konsultaation yritysmaailmaa ei tuntevina henkilöinä koimme haasteelliseksi, että etusivuilla ei käy ilmi mistä yrityksen toiminnassa on kyse

Esimerkkejä kilpailijoiden tone of voice:sta

Cloudriven

Etusivulta: “Erikoisosaamistamme on asiakkaiden liiketoiminnan kehittäminen Microsoft-pilvipalveluiden kyvykkyyksiä hyödyntäen.”

Advania

Etusivulla: “…Tarjoamme paikallisia IT-ympäristön ja digitaalisen työn palveluita kaiken kokoisille yrityksille kansainvälisellä ammattitaidolla. “

Digia

Etusivulla: “Olemme ohjelmisto- ja palveluyritys, joka yhdistää teknologian mahdollisuudet ja ihmisten kyvykkyydet älykkäämmän liiketoiminnan ja yhteiskunnan sekä kestävän tulevaisuuden rakentamiseksi.”

Huomioitavaa: Digian tuottama arvo muillekin kuin ihmisille (viestii yrityksen arvoista).

Asiakasyritysten toimialojen viestiminen verkkosivuilla

  • Kilpailijoiden kohdalla koimme niistä viestimisen hyödylliseksi sekä asiakkaan että työnhakijan näkökulmasta
Asiakasyritysten toimialoista kertominen auttaa:
  • Käyttäjää hahmottamaan, että minkä alojen parissa yritys työskentelee ja mihin aloihin liittyvää erityisosaamista yrityksestä mahdollisesti löytyy. 
  • Käyttäjää, joka ei tunne alaa, käsittämään nopeammin minkälaisesta yrityksestä on kyse.

 

Nämä ehdotukset sisältävät askelia sisällön optimointiin ja hakukonenäkyvyyden parantamiseen. Tämä raportti tarjoaa käytännön suosituksia tavoitteellisen ja erottuvan verkkopresenssin saavuttamiseksi. Nämä kuitenkin ovat pieni osa löytämistämme haasteista. Viereisessä kuvassa näkyy koko raportin sisällysluettelo.