Tiimi – kamariooppera

Projektissa suunnitteltiin ja toteutettiin oopperatuotannon mainosjuliste sekä julisteen grafiikalla toteutettu instagram postauksen kuva sekä Metropolian verkkosivuille tuleva bannerikuva. 

Julisteen visuaalista ilmettä, värejä ja asetelmaa ideoitiin oopperan libreton sekä klassisten oopperajulisteiden benchmarkkauksen avulla. Asiakkaalla oli toiveena julisteeseen oneliner tyyppinen grafiikka, mutta muuten visuaalisen toteutuksen puolesta projektissa saatiin vapaat kädet.

Oneliner grafiikan asetelmaa suunniteltiin yhdessä näyttelijöiden kanssa toteutetun kuvaussession avulla, jossa otettujen valokuvien perusteella grafiikat piirrettiin. 

Graafinen toteutus tehtiin käyttäen apuna Adobe Illustratoria ja Photoshoppia sekä Figmaa.

Haasteena projektissa oli saada visuaalinen ilme viestimään oopperan teemaa grafiikoiden, värien, sekä tekstin avulla ja saada grafiikka sovitettua erilaisten kuvakokojen mukaan. Jouduimme ratkomaan ongelmia liittyen värimaailman suunnitteluun, koska tavoitteena oli juliste, joka viestii oopperan tunnelmaa sekä saa katsojan kiinnostumaan kirkkailla väreillään ollen samaan aikaan luettava. Haasteena oli myös vapaus toteutuksen suhteen, jolloin saimme hyödyntää luovuuttamme suunnittelussa. 

Projektissa opimme visuaalisen suunnittelun työkalujen ja perusteiden hyödyntämistä.  Opimme myös sommittelua, jotta kaikki julisteen elementit pääsivät esille. Monialainen projekti opetti työskentelyä suuren ryhmän kanssa tiukalla aikataululla.